Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho lục giác đều ABCDEF có tâm O. Số các vecto bằng vecto (overrightarrow {OC} ) có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của lục giác là:

Cho lục giác đều ABCDEF có tâm O. Số các vecto bằng vecto \(\overrightarrow {OC} \) có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của lục giác là:

a) 2                                b) 3                               c) 4                         d) 6

Trả lời:

 

Các vecto khác  có điểm đầu và điểm cuối là đỉnh của lục giác đều bằng \(\overrightarrow {OC} \) là:

    \(\overrightarrow {FO} ,\overrightarrow {AB} ,\overrightarrow {ED} \)                                                                 

Vậy số vecto là 3. Do đó chọn b.