Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tứ giác ABCD là hình gì nếu :

Tứ giác ABCD là hình gì nếu 

\(\left\{ \matrix{
\overrightarrow {AB} = \overrightarrow {DC} \hfill \cr
|\overrightarrow {AB} | = |\overrightarrow {BC} | \hfill \cr} \right.\)

Trả lời:

Ta có:

\(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {DC} \) ⇒ ABCD là hình bình hành                      (1)

\(|\overrightarrow {AB} | = |\overrightarrow {BC} |\)⇒ ABCD có 2 cạnh liên tiếp bằng nhau            (2)

Từ (1) và (2) suy ra: ABCD là hình thoi.