Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Em hãy nêu những điều kiện cần thiết để bảo quản tốt hạt giống ?

Em hãy nêu những điều kiện cần thiết để bảo quản tốt hạt giống ?

Hướng dẫn trả lời 

Các điều kiện đó là:

- Để ở nhiệt độ thích hợp, tránh ánh nắng trực tiếp

- Chọn ra những hạt giống tốt, bỏ những hạt lép đi

- Bào quản trong những dụng cụ chuyên dụng,...