Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hình cầu được tạo thành như thế nào ? Các hình chiếu của hình cầu có đặc điểm gì ?

Hình cầu được tạo thành như thế nào ? Các hình chiếu của hình cầu có đặc điểm gì ? 

Hướng dẫn trả lời

Hình cầu được tạo thành khi quay nửa hình tròn một vòng quanh đường kính cố định, ta được hình cầu

- Hình chiếu đứng , hình chiếu bằng là hình tròn