Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nêu đặc điểm của dao động cưỡng bức?

- Dao động chịu tác dụng của một ngoại lực cưỡng bức tuần hoàn gọi là dao động cưỡng bức. 

Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.