Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Mạng điện trong nhà gồm những phần tử nào ?

Mạng điện trong nhà gồm những phần tử nào ?

Hướng dân trả lời

Gồm những phần tử:

- Công tơ điện.

- Dây dẫn điện.

- Các thiết bị điện: đóng- cắt, bảo vệ và lấy điện.

- Đồ dùng điện.