Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Phân hoá học gồm những loại nào ?

Phân hoá học gồm những loại nào ?

Hướng dẫn trả lời 

-Phân đạm(N)

-Phân lân (P)

-Phân Kali (K)

-Phân đa nguyên tố (Phân bón chứa từ 2 nguyên tố dinh dưỡng trở lên)

-Phân vi lượng 

-.....