Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Máy tìm kiếm là gì? Máy tìm kiếm có thể tìm được bất kì thông tin nào ta quan tâm không?

Máy tìm kiếm là gì? Máy tìm kiếm có thể tìm được bất kì thông tin nào ta quan tâm không?

Trả lời:

Máy tìm kiếm là một hệ thống cho phép tìm kiếm các thông tin trên Internet yêu cầu của người dùng.

  • Máy tìm kiếm chỉ tìm kiếm được với các thông tin ta quan tâm với các điều kiện sau:

- Thông tin đã được lưu trữ trên website nào đó trên mạng;

- Máy tìm kiếm có quyền truy cập và có khả năng truy cập tới các website đó;

- Yêu cầu của người dùng đủ chính xác để tìm kiếm thông tin.

Máy tìm kiếm không thể tìm kiếm mọi thông tin mà ta quan tâm. Bởi vì dựa vào các điều kiện đã nêu ở trên thì chỉ một vài thông tin chưa đưa lên mạng, người sử dụng không thể tìm kiếm được những thông tin đó băng các máy tìm kiếm được.