Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Ở địa phương em thường chế biến sản phẩm thuỷ sản bằng cách nào ?

Ở địa phương em thường chế biến sản phẩm thuỷ sản bằng cách nào ? 

Hướng dẫn trả lời

Phương pháp thủ công tạo ra nước mắm, mắm tôm..

Phương pháp công nghiệp tạo ra các sản phẩm đồ hộp