Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nêu những biện pháp cải tạo đất đã áp dụng ở địa phương em ?

Nêu những biện pháp cải tạo đất đã áp dụng ở địa phương em ?

Hướng dẫn trả lời 

- Cày sâu bừa kĩ kết hợp bón phân hữu cơ

- Làm ruộng bậc thang

- Trồng xen cây nông nghiệp giữa các băng cây phân xanh

- Cày sâu bừa sục giữ nước liên tục thay nước thường xuyên 

- Bón vôi