Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy nêu sự giống và khác nhau của mạng không dây và mạng có dây.

Hãy nêu sự giống và khác nhau của mạng không dây và mạng có dây.

Trả lời:

Sự giống và khác nhau của mạng không dây và mạng có dây

- Điểm giống nhau: Mạng không dây và mạng có dây đều có ba thành phần mạng;

Điểm khác nhau: về đường truyền (hữu tuyến và vô tuyến). Đặc trưng lớn nhất của mạng không dây là không cần sử dụng dày, còn mạng có dây phải dùng dây và các thiết bị mạng...