Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nước nuôi thuỷ sản có những tính chất hoá học nào ?

Nước nuôi thuỷ sản có những tính chất hoá học nào ?

Hướng dẫn trả lời

Tính chất lí học 

+Nhiệt độ 

+ Độ trong 

+ Màu nước

+ Sự chuyển động của nước

Tính chất hoá học

+Các chất khí hoà tan

+Các muối hoà tan

+ Độ pH