Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nuôi dưỡng vật nuôi cái sinh sản phải chú ý những vấn để gì ? tại sao ?

Nuôi dưỡng vật nuôi cái sinh sản phải chú ý những vấn để gì ? tại sao ? 

Hướng dẫn trả lời

Vật nuôi cái có ảnh hưởng quyết định đến chất lượng của đàn vật nuôi con. Muốn chăn nuôi vật nuôi cái sinh sản có kết quả phải chú ý đến giai đoạn mang thai và giai đoạn nuôi con của chúng .

- Chăm sóc vận động, tắm chải hợp lí nhất là cuối giai đọan mang thai.

- Nuôi dưỡng phải cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng theo từng giai đọan, nhất là protein, chất khoáng và vitamin.

- Vật nuôi cái sinh sản có ảnh hưởng quyết định đến chất lượng của đàn vật nuôi con.