Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Khi nào ta có thể kết luận a và b vuông góc với nhau?

Trong không gian, hai đường thẳng  không cắt nhau có thể vuông góc với nhau không? Giả sử hai đường thẳng a và b lần lượt có vecto chỉ phương là \(\overrightarrow u \) và \(\overrightarrow v \) . Khi nào ta có thể kết luận a và b vuông góc với nhau?

Trả lời:

Trong không gian, hai đường thẳng vuông góc với nhau không nhất thiết phải cắt nhau. Vì vậy hai đường thẳng không cắt nhau vẫn có thể vuông góc với nhau.

Đường thẳng a có vecto chỉ phương \(\overrightarrow u \) 

Đường thẳng b có vecto chỉ phương là \(\overrightarrow v \)

a vuông góc với b khi và chỉ khi tích vô hướng của hai vecto \(\overrightarrow u \)  và \(\overrightarrow v \) bằng không.

\(a \bot b \Leftrightarrow \overrightarrow u .\overrightarrow v  = 0\)