Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nêu phạm vi và ứng dụng của các phương pháp gia công kim loại ?

Nêu phạm vi và ứng dụng của các phương pháp gia công kim loại ?

Hướng dẫn trả lời

- Cưa kim loại là dạng gia công thô dùng lực tác động làm lưỡi cưa qua lại để cắt vật liệu.

- Cưa dùng để cắt bỏ phần thừa hoặc chia phôi ra các phần(còn gọi là gia công thô)

- Dũa dùng để tạo độ nhẵn, phẳng trên bề mặt nhỏ khó làm được trên máy công cụ.

- Dũa tạo ra các bề chi tiết đảm bảo độ bóng và độ chính xác theo yêu cầu (còn gọi là gia công tinh)