Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nêu nguyên lí làm việc của động cơ điêzen 4 kì.

Nêu nguyên lí làm việc của động cơ điêzen 4 kì.

Trả lời:

 

HÚT

NÉN

CHÁY

XẢ

C.động Piston

Xuống

Lên

Xuống

Lên

Góc quay TK

180o

180o

180o

180o

Xupáp hút

Mở

Đóng

Đóng

Đóng

Xupáp xả

Đóng

Đóng

Đóng

Mở

Khí thể

Không khí

Không khí

NL+K2

Sphẩm cháy