Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Độ phì nhiêu của đất là gì ?

Độ phì nhiêu của đất là gì ?

Hướng dẫn trả lời 

Độ phì nhiêu của đất là khả năng của đất cung cấp đủ nước, oxi và chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng đảm bảo năng suất cao, đồng thời không chứa chất có hại cho cây. Độ phì nhiêu của đất cũng là một trong những yếu tố quyết định năng suất cây trồng.