Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tỉ lệ là gì?

Tỉ lệ là gì?

Trả lời:

Tỉ lệ là tỉ số giữa kích thước đo được trên hình biếu diễn của vật thể và kích thước thực tương ứng trên vật thể đó.