Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Theo em , muốn quản lý tốt giống vật nuôi cần phải làm gì ?

Theo em, muốn quản lý tốt giống vật nuôi cần phải làm gì ? 

Hướng dẫn trả lời:

Các biện pháp quản lí giống vật nuôi:

+ Đăng ký quốc gia các giống vật nuôi.

+ Phân vùng chăn nuôi.

+ Chính sách chăn nuôi

+ Quy định về đực giống ở chăn nuôi gia đình.

Các bài học nên tham khảo