Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Dựa vào bảng 2.1 hãy vẽ biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa vào vở học và xác định địa điểm này thuộc kiểu khí hậu nào.

Dựa vào bảng 2.1 hãy vẽ biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa vào vở học và xác định địa điểm này thuộc kiểu khí hậu nào.

Hướng dẫn trả lời.

-Vẽ biểu đồ :

-Thượng Hải thuộc kiểu khí hậu cận nhiệt gió mùa.

 

Các bài học nên tham khảo