Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Xích xe đạp và ổ bi có được coi là chi tiết máy không ? Tại sao ?

Xích xe đạp và ổ bi có được coi là chi tiết máy không ? Tại sao ? 

Hướng dẫn trả lời

Xích xe đạp và ổ bi có được coi là chi tiết máy vì việc phân loại chi tiết máy chỉ là tương đối: trong xe đạp thì xích là chi tiết nhưng trong nhà máy sản xuất xích thì xích không phải là chi tiết mà là cụm chi tiết.