Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Điều kiện để được công nhận là một giống vật nuôi ?

Điều kiện để được công nhận là một giống vật nuôi ? 

Hướng dẫn trả lời

Để là giống vật nuôi, phải có những điều kiện sau:

- Có nguồn gốc, lịch sử hình thành rõ ràng

- Có đặc điểm riêng biệt của giống, các đặc điểm này khác biệt với các giống khác.

- Di truyền một cách tương đối ổn định cho đời sau.

- Đạt đến một số lượng cá thể nhất định và có địa bàn phân bố rộng.

- Được hội đồng giống quốc gia công nhận là một giống

- Thuần chủng, không pha tạp