Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Em hãy nêu các yêu cầu đối với người làm nghề trồng cây ăn quả và phân tích ý nghĩa của chúng?

Em hãy nêu các yêu cầu đối với người làm nghề trồng cây ăn quả và phân tích ý nghĩa của chúng ? 

Hướng dẫn trả lời

Yêu cầu của nghề :

a. Phải có tri thức và những kĩ năng cơ bản về nghề trồng cây ăn quả

b. Phải yêu nghề, cần cù, chịu khó, ham học hỏi, năng động, sáng tạo.

c. Phải có sức khoẻ tốt

- Yêu cầu nào cũng quan trọng và rất cần thiết, không thể thiếu một yêu cầu nào nếu muốn có kết quả trồng tốt nhất. Tuy nhiên phải yêu nghề, yêu thiên nhiên, cần cù, chịu khó, ham học hỏi, năng động sáng tạo thì mới có thể theo nghề trồng cây ăn quả và trồng có kết quả được, nếu không yêu nghề thì chẳng bao giờ có sáng tạo hay học hỏi thì dù có tri thức vẫn không thể trồng cho kết quả tốt nhất được.