Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nêu những thành tựu và hạn chế của ngành nông, lâm, ngư nghiệp của nước ta hiện nay. Cho ví dụ minh họa.

Nêu những thành tựu và hạn chế của ngành nông, lâm, ngư nghiệp của nước ta hiện nay. Cho ví dụ minh họa.

Trả lời:

Thành tựu:

+ Sản xuất lương thực liên tục tăng

+ Bước đầu đã hình thành một số ngành sản xuất hàng hóa với các vùng sản xuất tập trung, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu

+ Một số sản phẩm của ngành nông, lâm, ngư nghiệp đã được xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

Hạn chế

+ Năng suất và chất lượng sản phẩm còn thấp

+ Hệ thống giống cây trồng, vật nuôi, cơ sở bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản còn lạc hậu và chưa đáp ứng được yêu cầu của nền sản xuất hàng hóa chất lượng cao.

Ví dụ: Trồng lúa nước vẫn còn làm thủ công, cấy, gặt dựa vào sức người nên sản lượng thấp.