Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Vì sao điện trở của kim loại tăng khi nhiệt độ tăng?

Vì sao điện trở của kim loại tăng khi nhiệt độ tăng?

Sở dĩ điện trở của kim loại tăng vì khi nhiệt độ tăng lên thì độ mất trật tự của mạng tinh thê tăng do đó độ linh động của các êlectron tự do bị cản trở nhiều hơn.