Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Dùng những biện pháp nào để bảo vệ tài nguyên rừng và đất rừng ?

Dùng những biện pháp nào để bảo vệ tài nguyên rừng và đất rừng ? 

Hướng dẫn trả lời

Biện pháp:

+ Ngăn chặn và cấm phá hoại tài nguyên rừng, đất rừng.

+ Kinh doanh rừng, đất rừng phải được nhà nước cho phép.

+ Chủ rừng và nhà nước phải có kế hoạch phòng chóng cháy rừng