Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Khai thác rừng hiện nay ở Việt Nam phải tuân theo các điều kiện nào ?

Khai thác rừng hiện nay ở Việt Nam phải tuân theo các điều kiện nào ? 

Hướng dẫn trả lời 

- Chỉ được khai thác chọn , không được khai thác trắng.

- Rừng còn nhiều cây gỗ to có giá trị kinh tế.

- Lượng gỗ khai thác chọn nhỏ hơn 35% lượng gỗ rừng khai thác.