Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Khối nào quyết định mức độ trầm, bổng của âm thanh? Cường độ âm thanh do khối nào quyết định?

Khối nào quyết định mức độ trầm, bổng của âm thanh? Cường độ âm thanh do khối nào quyết định?

Trả lời:

+ Khối mạch âm sắc: dùng để chiều chỉnh độ trầm – bổng của âm thanh.

+ Cường độ âm thanh do mạch khuếch đại công suất quyết định