Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Thế nào là phương pháp hình chiếu vuông góc ?

Thế nào là phương pháp hình chiếu vuông góc ?

Trả lời:

 Phương pháp hình chiếu vuông góc là phương pháp biểu diễn các hình chiếu vuông góc trên cùng một mặt phẳng hình chiếu