Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy nêu tác dụng của cây ăn quả đối với môi trường và cảnh quan thiên nhiên ?

Hãy nêu tác dụng của cây ăn quả đối với môi trường và cảnh quan thiên nhiên ? 

Hướng dẫn trả lời

Cây ăn quả có tác dụng lớn đến việc bảo vệ môi trường sinh thái như: làm sạch không khí, giảm tiếng ồn, làm rừng phòng hộ, làm rào chắn gió, làm đẹp cảnh quan... ngoài ra trồng cây ăn quả còn có tác dụng chống xói mòn, bảo vệ đất .