Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chăm sóc rừng sau khi trồng gồm những công việc gì ?

Chăm sóc rừng sau khi trồng gồm những công việc gì ?

Hướng dẫn trả lời

- Trồng cây dứa dại và một số cây khác làm hàng rào bao quanh

- Bảo vệ,tránh sự phá hại của thú rừng

- Chặt bỏ dây leo, cây dại chèn ép cây rừng. Tránh sự chèn ép về ánh sáng, dinh dưỡng đối với cây rừng

- Diệt cỏ mọc xen với cây rừng

- Loại bỏ cây dại tranh ánh sáng, dinh dưỡng của cây rừng

- Dùng cuốc xới đất xung quanh gốc, vun vào gốc cây

- Giữ cho cây vững.cung cấp dinh dưỡng cho cây

- Cung cấp phân bón cho cây ngay trong năm đầu

- Bổ sung kịp thời dinh dưỡng cho cây

- Tỉa cây ở hố có nhiều cây,để lại 1 cây/hố.Trồng vào chỗ cây chết,thưa

- Đảm bảo mật độ cây rừng

Các bài học nên tham khảo