Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy nêu quy trình làm đất để trồng cây rừng ?

Hãy nêu quy trình làm đất để trồng cây rừng ?

Hướng dẫn trả lời

Kích thước hố

Chiều dài miệng hố chiều rộng miệng hố, chiều sâu : 30

Chiều dài miệng hố 'chiều rộng miệng hố, chiều sâu: 40

2. Kĩ thuật đào hố:

Lấp lớp đất màu (đã trộn với phân bón theo tỉ lệ thích hợp) vào hố

Cuốc thêm đất, đập nhỏ và nhặt sạch cỏ và lấp đầy hố

Vạc cỏ và đào hố, lớp đất màu mỡ để riêng bên miệng hố.