Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Vẽ và giải thích sơ đồ hệ thống sản xuất giống cây trồng nông nghiệp.

Vẽ và giải thích sơ đồ hệ thống sản xuất giống cây trồng nông nghiệp.

Trả lời:

a) quy trình sản xuất giống ở cây trồng tự thụ phấn theo sơ đồ duy trì.

Năm thứ nhất: gieo hạt tác giả, chọn cây ưu tú

Năm thứ hai: Hạt của cây ưu tú gieo thành từng dòng. Chọn các dòng đúng giống, thu hoạch hạt. Những hạt đó là hạt siêu nguyên chủng

Năm thứ ba: Nhân giống nguyên chủng từ hạt giống siêu nguyên chủng.

Năm thứ tư: Sản xuất hạt giống xác nhận từ giống nguyên chủng.

b) quy trình sản xuất giống ở cây trồng tự thụ phấn theo sơ đồ phục tráng. 

Năm thứ nhất: Gieo hạt của vật liệu khởi đầu chọn cầu cây ưu tú

Năm thứ hai: Đánh giá dòng lần 1. Gieo hạt cây ưu tú thành dòng, chọn hạt của 4 đến 5 dòng tốt nhất để gieo ở năm thứ ba.

Năm thứ ba: Đánh giá dòng lần 2. Hạt của dòng tốt nhất chia làm hai để nhân sơ bộ và so sánh giống. Hạt thu được là hạt siêu nguyên chủng được phục tráng.

Năm thứ tư: Nhân hạt giống nguyên chủng từ hạt siêu nguyên chủng

Năm thứ năm: Sản xuất hạt giống xác nhận từ hạt giống siêu nguyên chủng.