Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Vì sao Tin học được hình thành và phát triển thành một ngành khoa học?

Vì sao Tin học được hình thành và phát triển thành một ngành khoa học?

Trả lời:

Tin học được hình thành và phát triển thành một ngành khoa học bởi vì Tin học là một ngành khoa học độc lập với các nội dung, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu và ngày càng có nhiều ứng dụng trong hầu hết các lĩnh vực hoạt động của xã hội loài người.