Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Từ đất hoang để có được đất gieo ươm, cần phải làm những công việc gì ?

Từ đất hoang để có được đất gieo ươm, cần phải làm  những công việc gì ? 

Hướng dẫn trả lời 

- Dọn cây hoang dại và làm đất tơi xốp.

-Tạo nền đất gieo ươm:

- Lên luống đất

- Đóng bầu đất