Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy trình bày các mối quan hệ trong đoạn mạch có chứa nguồn điện.

Hãy trình bày các mối quan hệ trong đoạn mạch có chứa nguồn điện.

Trong đoạn mạch có chứa nguồn điện (hình 34), mối quan hệ giữa các đại lượng được biểu diễn bằng các công thức: