Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Em hãy cho biết nhiệm vụ trồng rừng ở nước ta trong thời gian tới là gì ?

Em hãy cho biết nhiệm vụ trồng rừng ở nước ta trong thời gian tới là gì ?  

Hướng dẫn trả lời 

Trồng rừng để phủ xanh 19,8 triệu ha đất lâm nghiệp.

- Trồng rừng sản suất.

- Trồng rừng phòng hộ.

- Trồng rừng đặc dụng.

Các bài học nên tham khảo