Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu lệnh ghép là gì? Tại sao phải có câu lệnh ghép?

Câu lệnh ghép là gì? Tại sao phải có câu lệnh ghép?

Trả lời

Câu lệnh ghép là một câu lệnh được hợp thành từ nhiều câu lệnh thành phần (đơn hoặc kép). Câu lệnh ghép nhằm thực hiện thao tác gồm nhiều thao tác thành phần. Mỗi thao tác thành phần tương ứng với một câu lệnh đơn hoặc câu lệnh ghép khác. Về mặt ngôn ngữ lập trình, câu lệnh ghép là một trong các yếu tố để tạo khả năng chương trình có cấu trúc.

Câu lệnh ghép trong Pascal.

Begin

<các câu lệnh>

End;