Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Thế nào là hàm số đồng biến (nghịch biến) trên khoảng (a,b)?

Thế nào là hàm số đồng biến (nghịch biến) trên khoảng (a,b)?

Trả lời:

Hàm số đồng biến trên (a,b)

⇔ ∀x1, x2  ∈ (a, b): x1<x2 ⇒ f(x1) < f(x2)

Hàm số nghịch biến trên (a,b)

⇔ ∀x1, x2  ∈ (a, b): x1 < x2 ⇒ f(x1) > f(x2)