Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nêu yêu cầu kỹ thuật của thành phẩm ?

Nêu yêu cầu kỹ thuật của thành phẩm ? 

Hướng dẫn trả lời

Đậu phải chín đều không bị sống hoặc bị nát . 

Bẹ xanh phải giữ nguyên độ xanh của rau không được nát

Mùi vị vừa đủ, trình bày đẹp món ăn phải thơm ngon hấp dẫn .