Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trình bày cách xếp vải và giải thích vì sao phải xếp như vậy?

Trình bày cách xếp vải và giải thích vì sao phải xếp như vậy? 

Hướng dẫn trả lời

-    Gấp đôi vải, mặt phải ở trong, mặt trái ra ngoài (để khi vẽ mặt phải của sản phẩm không bị bẩn).

-    Phần vải gấp vào bằng chỗ rộng nhất của thân quần cộng đường may: để thân quần vẫn đủ kích thước mà phần vải thừa ra rộng có thể may cạp hoặc túi.

-     Gấp vải theo chiều dài, cạnh dọc: khi quần may xong mặc quần mới mềm mại (nếu may theo cạnh ngang quần sẽ rất cứng).

-    Nếu gấp đặt về phía người đứng cắt, cạp quần phía tay phải, gấu quần phía tay trái: để khi vẽ và cắt thuận tiện.