Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Em hãy nêu các yêu cầy kỹ thuật trong việc gieo trồng chăm sóc cây nhãn ?

Em hãy nêu các yêu cầy kỹ thuật trong việc gieo trồng chăm sóc cây nhãn ? 

Hướng dẫn trả lời

 a. Làm cỏ vun sới:

- Diệt cỏ dại và làm mất chỗ ẩn náu của sâu bệnh.

- Làm tơi xốp đất, thoáng khí.

b. Bón phân thúc:

- Dùng phân hữu cơ và phân hoá học.

- Phân bón thúc được bón theo hình chiếu của cây.

- Lượng phân bón tuỳ thuộc vào từng thời kỳ của cây.

c. Tưới nước và giữ ẩm cho đất: Tưới nước, phủ rơm rạ, trồng cây phân xanh để giữ ẩm cho đất.

d. Tạo hình, sửa cành:

- Đốn tạo hình giúp cây phát triển cân

e. Phòng trừ sâu bệnh:

- Cây ăn quả có múi thường bị nhiều loại sâu bệnh phá hại làm ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng, hiệu quả của cây.