Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trước khi vẽ phải xếp vải như thế nào? Hãy giải thích vì sao phải xếp vải như vậy ?

Trước khi vẽ phải xếp vải như thế nào ? Hãy giải thích vì sao phải xếp vải như vậy ? 

Hướng dẫn trả lời

-     Vải gấp đôi, phần vải gấp vào bằng chỗ rộng nhất của quần = 1/4Vm + 1/10Vm + 1cm (đường may); mặt trái ở ngoài, nếp gấp ở phía trong người cắt.

Phải xếp như vậy để khi vẽ mặt phải của sản phẩm không bị bẩn

-    Phần vải gấp vào bằng chỗ rộng nhất của thân quần cộng đường may: để thân quần vẫn đủ kích thước mà phần vải thừa ra rộng có thể may cạp hoặc túi.