Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 2. hãy tính khối lượng của một khối đá. Biết khối đá đó thể tích 0,5 m3.

Câu 2. hãy tính khối lượng của một khối đá. Biết khối đá đó thể tích 0,5 m3.

Giải:

Dựa vào khối lượng riêng của một số chất có thể tra được khối lượng riêng của đá là: D = 2600 kg / m3.

Suy ra khối lượng của 0,5 m3đá là : m = 2600 kg/ m3 = 1300 kg.