Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Em hãy nêu trình tự đọc bản vẽ chi tiết ?

Em hãy nêu trình tự đọc bản vẽ chi tiết ? 

Hướng dẫn trả lời

- Gồm 5 bước:

1. Khung tên.

2. Hình biểu diễn.

3. Kích thước.

4. Yêu cầu kĩ thuật.

5. Tổng hợp.

Tên gọi chi tiết : ống lót.

Vật liệu: thép

Tỉ lệ: 1:1

-Tên gọi hình chiếu: hình chiếu cạnh

-Vị trí hình cắt: cắt ở vị trí hình chiếu đứng.

-Kích thước chung của chi tiết: þ28mm,30mm.

-Kích thước các phần của chi tiết: Đường kính ngoài þ18mm, đường kính lỗ þ16mm, chiều dài 30mm.

-Gia công: làm tù cạnh

-Xử lí bề mặt: mạ kẽm.

+Mô tả hình dạng và cấu tạo của chi tiết: ống hình trụ tròn.

+ Công dụng của chi tiết dùng để lót giữa các chi tiết.


Các bài học nên tham khảo