Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Sử dụng thuốc hoá học trừ sâu ,bệnh hại bằng cách nào ?Cần đảm bảo các yêu cầu gì ?

Sử dụng thuốc hoá học trừ sâu ,bệnh hại bằng cách nào? Cần đảm bảo các yêu cầu gì ? 

Hướng dẫn trả lời 

Có 5 biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại 

- Biện pháp canh tác và sử dụng giống chống sâu , bệnh hại 

- Biện pháp thủ công

- Biện pháp hoá học 

- Biện pháp sinh học 

Cần đảm bảo yêu cầu 

- Phòng là chính  

- Trừ sớm, trừ kịp thời, nhanh chóng và triệt để 

- Sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ