Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bản vẽ cơ khí và bản vẽ xây dựng dùng trong công việc gì ?

Bản vẽ cơ khí và bản vẽ xây dựng dùng trong công việc gì ? 

Hướng dẫn trả lời

- Bản vẽ cơ khí: dùng để thiết kế, chế tạo, lắp ráp, sử dụng, … các máy và thiết bị.

- Bản vẽ xây dựng: dùng để thiết kế, thi công, sử dụng, … các công trình kiến trúc và xây dựng.