Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 2. Có phải chất lỏng chỉ tác dụng lên bình theo một phương như chất rắn không?

Câu 2. Có phải chất lỏng chỉ tác dụng lên bình theo một phương như chất rắn không?

Giải

Chất lỏng gây ra áp suất ở mọi phương.