Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Thế nào là “thống nhất” giữa các mặt đối lập? Cho ví dụ?

Thế nào là “thống nhất” giữa các mặt đối lập? Cho ví dụ?

Gợi ý làm bài:

-         Trong mỗi mâu thuẫn, hai mặt đối lập liên hệ gắn bó với nhau, làm tiền đề để tồn tại cho nhau. Triết học gọi đó là sự thống nhất giữa các mặt đối lập.

-         Ví dụ: Trong hoạt động kinh tế, mặt sản xuất và tiêu dùng phát triển theo những chiều hướng trái ngược nhau nhưng nếu không có sản xuất thì không có sản phẩm để tiêu dùng; ngược lại, nếu không có tiêu dùng thì sản xuất mất lí do để tồn tại.