Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Thế nào là tạo giống bằng phương pháp chọn lọc ?

Thế nào là tạo giống bằng phương pháp chọn lọc ?

Hướng dẫn trả lời 

Tạo giống bằng phương pháp chọn lọc là lấy những giống cây con, giống cây tốt đem đi cấy, chọn những loại hạt có năng suất cao đem giống đi sản xuất đại trà.